Tregime

Një njeri kur arriti moshën e pleqërisë i mblodhi djemtë e tij dhe u tha:

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Burri i thotë gruas: “Më mungojnë prindërit, vëllezërit dhe fëmijët e tyre, ka kohë që nuk i kam parë, nesër do t'i ftoj për drekë”.

Një ditë mbreti thirri tre ministrat e tij dhe u tha t’i marrin shportat dhe t’i sjellin atij nga kopshti fruta të ndryshme.

Ka treguar Askeriu se: Një burrë bashkë me djalin e tij kishin shkuar mysafir në shtëpinë e Aliut r.a.

Pata një zënkë me nënën time aq sa erdhi puna deri tek ngritja e zërit.

Në Siri, është një lagje e cila mban emrin Saruxhe. Në këtë lagje gjendet një xhami, e cila njihet si xhamia e trëndafilit.

Tregohet se në ditën e festes së Bajramit, vajza e vogël e Omer ibn Abdul Azizit erdhi tek babai i saj duke qarë!

Pyetja që duhet t'i bëjmë vetes është: "Cila sure do të bëhet miku ynë më i mirë këtë ditë?"

Këtë ngjarje e ka treguar kardiologu i njohur Dr. Halid El Xhubejri, në një nga ligjeratat e tij.

Tregohet se në një fshat kishte mbizotëruar uria, kështu që plaku i fshatit kishte caktuar një detyrë të jashtëzakonshme për të gjithë banorët e atij fshati, për të përballuar thatësinë dhe urinë...

E ka përmendur Ibnul-Kajjim në librin "Revdatul-muhibbin" duke thënë se ka ndodhur gjatë Kalifatit të Omer ibn el-Hattabit, Allahu qoftë i kënaqur me atë.

Një i djalë i ri shkoi t’i propozoj martesë një vajze. Gjatë bisedës, ajo e pyeti: "Sa pjesë të Kur’anit i ke mësuar përmendësh?"

Ishte një hoxhë i cili nxënësve të tij ua mësonte akiden. Ua mësonte fjalën “La Ilahe ila Allah”, ua shpjegonte rëndësinë e kësaj fjale dhe i edukonte në frymën e kësaj fjale.

Tregohet se një perandor Kinez kishte vendosur një gur të madh (shkëmb) në rrugën kryesore, i cili njerëzve ua bllokoi rrugën plotësisht. Aty vendosi një roje që t’i vëzhgojë sjelljet e njerëzve, e më pas ta njoftoj atë (perandorin)!

Një mbreti kishte dhjetë qen të egër, të cilët i shfrytëzonte për t’i torturuar shërbëtorët e tij që bënin gabime.

Njëherë e një kohë jetonte një mbret i cili fliste me bimët. Doli një ditë në kopshtin e tij dhe vërejti se të gjitha lulet, shkurret dhe drunjtë ishin zverdhur dhe po vdisnin

Një mbret kishte një kalë të bardhë të cilin e donte shumë.