Arabia Saudite nis linjën e ndihmës për Haxhin 2023: 8002451000


Sipas raportimeve, kjo linjë telefonike mbulon shumë gjuhë të cilat gjithashtu përfshijnë disa nga ato më të përdorurat arabisht, anglisht, frëngjisht dhe urdu. Mund të lidheni me linjën telefonike në 8002451000

Për sa i përket ritualeve të Haxhit, është planifikuar të hapet një linjë telefonike 24/7. Ky nisje është konfirmuar nga Ministria Saudite e Çështjeve Islame.

Pyetjet do të adresohen nga studiues të shquar islamë të cilët do të punojnë me linjën telefonike. Ata do të ofrojnë informacione dhe udhëzime të hollësishme në lidhje me gjërat që duhen dhe s’duhet bërë gjatë ritualeve të haxhit dhe çdo temë tjetër që lidhet me ritualet e haxhit.

Për ta bërë Haxhin sa më të lehtë dhe të përshtatshëm për haxhinjët, Ministria Saudite e Çështjeve Islame vendos një prioritet të lartë për ta bërë atë sa më të thjeshtë dhe të përshtatshëm. Në kuadër të përpjekjeve të ministrisë për arritjen e këtij qëllimi, u hap linja telefonike e Haxhit.

Linja telefonike e Haxhit ofron përfitimet e mëposhtme:

• Një dijetar i kualifikuar mund t'u përgjigjet pyetjeve tuaja në lidhje me Haxhin.
• Ritualet e haxhit mund të kryhen në mënyrë korrekte nëse ndiqni procedurat e duhura.
• Vendimet islame të lidhura me haxhin mund të gjenden këtu.
• Duke ditur se po e kryeni haxhin në mënyrë korrekte, mund të jeni më të qetë.

Ju inkurajoj të përdorni linjën telefonike të Haxhit nëse planifikoni të kryeni Haxhin. Pelegrinazhi juaj mund të bëhet më kuptimplotë nëse përdorni këtë burim.