Shkencë

Një rast, i cilësuar si paradox, ka hutuar shkencëtarët por jo edhe Profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi te…

Shumë prej atyre që ushtrojnë sportin e notit dhe bëjnë ushtrime sistematike në pishina vuajnë nga sëmundje të shumta.
Pse?
Cili është shërimi profetik?

Retë më të shpejta janë në lartësitë prej 10.000 - 18.000 metra mbi nivelin e detit dhe shpejtësinë e lëvizjes së tyre mund ta arrijnë në 400 km/h.

Të paktën 100 antibiotikë të rinj gjenden në lëkurën e bretkosave.

"Ai i ka lëshuar dy dete që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë." (Kur'an 55: 19-20)

"Është Ai që i ka lënë të lirë dy ujëra, njëri i pijshëm e i ëmbël, kurse tjetri i njelmët e i hidhur, duke ngritur pengesë e kufi të prerë ndërmjet tyre." (Kur'an 25: 53)

Fëmijët që rriten në zonat rurale rrallë vuajnë nga astma dhe alergjitë. Pse është kështu? Këtë për herë të parë e shpjegon gazeta Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Kur’ani dhe shkencat

Një nga kompanitë farmaceutike zvicerane prodhon një ilaçi të quajtur "ilaç kur'anor" që mundëson trajtimin efektiv të personave me shikimit të dobët pa ndërhyrje kirurgjike.

I pastër nga të metat je o Allah! Nuk na ndalove gjë e të mos vërtetojnë shkencëtarët dëmin e saj, e po kështu nuk na urdhërove me gjë e të mos vërtetojnë shkencëtarët dobitë e saj!

Abdu’d Daim Kehil

Gjendet në trupin e njeriut antitrupi universal që arrin te mposhtë të gjithë viruset e gripit në qarkullim, madje edhe ata më të frikshmit.

Pesë faktorë (të cilët më së shpeshti mund të largohen) në 80% të rasteve shkaktojnë goditje në tru:

Alkooli shkakton dëmë të pariparueshme në trurin e adoleshentëve.

Një grup shkencëtarësh nga “Woods Hole Oceanographic Institution” në Massachusetts i janë përgjigjur pyetjes se sa e madhe është shtresa oqeanike që mbulon Tokën tonë.

Jo rrallëherë njerëzit zhyten në mendime, apo mendja u fluturon tjetërkund, larg realitetit në ndjekje të një ëndrre me sy të hapur.

Meditimi ndryshon strukturën e kores cerebrale deri në pikën që e bën të pandjeshme dhimbjen fizike.

Kafeja, kompjuteri dhe makina e pistonave - a mund të imagjinojmë një botë pa to? Për shumicën prej nesh këto janë pjesë të ndërlikuara të përditshmërisë gjatë jetës dhe njohuria që çoi në to u shpikën ose kanë kaluar nëpër botën e lashtë islame. Kjo është tema e një ekspozite në Muzeun shkencor të Londrës dhe është shumë larg pikëpamjeve dhe qëndrimeve nga disa se Muslimanët dhe Bota perëndimore përfaqësojnë një "përplasje të qytetërimeve" .