Shkrime Autoriale

Shpeshherë njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore të tij. Ai largon dobinë dhe të mirën me veprime të pamenduara mirë. Nën cytjet e djallit egoizmi, urrejtja dhe pangop&eu

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Përhapja me shpetësi të madhe e Covid-19, ishte një goditje e rëndë për rrjedhat nëpër të cilat kalonte bota. Kjo pandemi shkaktoi një kaos të madh global. Ky kaos pa dyshim se reflektoi në përditshmërinë e shoqërisë njerëzore, veçanërisht në vendet ku virusi Korona kishe shkaktuar vdekje të shumta.

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Ramazani duhet të shfrytëzohet si një përvojë e papërsëritshme që të përmirësojmë gjendjen tonë jo të mirë morale sepse "Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë ç'kanë në vetvete. " (Er Ra'd: 11).

Muaji i Ramazanit është cilësuar si muaj me begati të shumta, jo vetëm në rrafshin individual, por edhe në atë shoqëror, dhe jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në aspektet tjera të jetës njerëzore. Në veçanti, Ramazani shquhet si muaj i dijes, edukimit, ngritjes shpirtërore dhe intelektuale dhe i aktivitetit të bujshëm fetar, kulturor, social dhe human, që reflekton në jetën e individëve dhe shoqërive, bile edhe nëse nuk janë të besimit islam, ngase shndërrohen në dukuri shoqërore të njohura, interesante dhe tërheqëse për të gjithë.

I Dërguari i Allahut, Muhammedi, s.a.v.s. thotë: “E çuditshme është puna e besimtarit. Gjithë jeta e tij është hajr. Nëse atij i vjen një e mirë, ai falenderon Zotin dhe merr shpërblim për këtë gjë. Nëse atij i bie një fatkeqësi, ai duron për hir të Zotit dhe përsëri shpërblehet për këtë gjë e kjo gjë ndodh vetëm me besimtarin.” (Muslimi).

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim e mashtrim. S'ka dyshim se bota tjetër është më e dobishme, për ata që ruhen. A nuk logjikoni?" (El - En'amë, 32)

Bota është para një sfide të madhe. Ajo përballet me pandeminë vdekjeprurëse e cila tashmë është përhapur në afro 200 shtete të botës. Është trajtuar dhe eleboruar nga këndvështrime të shumta e nga rrafshe të ndryshme. Rrjedhimisht, pandemia Covid-19, është sfida e radhës për njerëzimin. Si në shumë vende të botës, edhe ne jemi pranë gjirit familjar duke pritur të papriturat nga kjo fatkeqësi.

Në shumë mendje tona, banojnë një numër i madh viruseve vdekjeprurëse të të menduarit, për ata që nuk i kanë njohur dhe nuk i kanë parë më parë, Virusi Corona ka nxjerrë në pah një numër prej tyre, disa nga më të rëndësishmit, siç më duket mua janë:

Sa ngjarje të dhimbshme, e sa pamje rrënqethëse ndodhin çdo ditë në botën e “civilizuar”, e ne që u kursyem dhe nuk ishim protagonistë të tyre, i trajtojmë ato po sikur të ishin pjesë e ndonjë skenari filmik apo ndonjë shfaqjeje teatrale që thjesht vetëm duhet të relaksohemi duke shiquar në të.

”Me të vërtetë ky është përkujtim për ty dhe për popullin tënd...”(1)

Kur’ani fisnik nuk është libër i mjekësisë, por, para së gjithash, libër udhëzues për njerëzit në aspektet e tyre trupore dhe shpirtërore.

Pandemia COVID-19, frika, pasojat dhe qëndrimi islam Virusi COVID-19 ka bërë që shumë njerëz të këtij nënqielli të përjetojnë një ankth dhe frikë të vërtetë. Mediume e shkruara dhe ato elektronike, kryefjalë të informacioneve kishin virusin vdekjeprurës me emrin Corona.

Nga situata alarmante e përhapjes së këtij virusi në përmasa drastike duhet që më shumë se kurrë secili prej nesh të jep kontributin e vet në çfarëdo mënyre të mundshme. Pasi askush nuk e din saktë se kush është i infektuar me këtë virus, një sqarim shumë të shkurtë.

Allahu i madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë: “E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.” (El - Bekare, 186)

(Disa reflektime lidhur me virusin korona)

Hulumtimet kanë treguar që vetëm koeficienti i inteligjencës (QI) nuk është garanci për sukses në jetë. Andaj, sot për të siguruar zhvillim të “personit komplet” nevojiten QI e lartë dhe koeficient i lartë emocional (EQ). këto dyja janë në lidhje të ngushtë.

"Lexo me emrin e Zotit tënd) i Cili krijoi, Krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur, Lexo për Zotin tënd Bujar! (Alek: 1 -3).

“Pra shkatërrim është për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm” (Maun, 4-5)

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!