Tregime

Një herë e një kohë, thuhet se ka qenë një plep i madh njëqind vjeçar e njëqind metra i gjatë, me trung që nuk e mbërthenin dot dy burra.

Një ditë, mbreti i mblodhi tre shërbëtorët e tij. Secilit prej tyre u dha nga një thes t’i mbushin me pemë e t’ia sjellin atij

I ankohet një njeri dijetarit duke i thënë:

Në kohën e dinastisë Abasite, në Bagdat kishte jetuar një dijetar i cili e çmonte shumë diturinë.

Ishte një vajzë e vogël e cila dëshironte ta gjejë lumturinë. E dinte se e pret rrugë e gjatë deri te lumturia, kështu që përgatiti valixhen

Tregon një arsimtare e lëndës fetare në një shkollë për vajza në vendet arabe....

I nderuari Abdullah Bin Xhaferri Tajjar i cili ishte shumë i pasur dhe shumë zemërmirë, një ditë ishte ulur në një kopsht me hurma.

Tregohet nga qëndrimi i Albert Einsteinit në Japoni.

Një herë e një kohë jetonte një njeri i iurtë, urtësitë e të cilit vinin t’i dëgjonin njerëzit nga vendet e largëta.

Një ditë një baba i pasur e dërgon të birin ta kaloj natën në një familje shumë të varfër, me qëllim që të sheh se si jetojnë njerëzit që nuk kanë shumë para për të shpenzuar.

Një ditë fshatari bashkë me djalin e tij morën gomarin ta shpinin në treg për ta shitur.

Një i pasur rrëfen një ngjarje të veçantë në jetën e tij.

Babë e birë punonin në kopsht. Babai pa një gur afër të birit, dhe i tha: “Hiqe gurin nga ai vend biri im, sepse aty do të mbjellim një lule të bukur.”

Kurani famëlartë përmban një numër të mirë të tregimeve disa prej tyre rrëfejnë jetën e pejgamberëve si tregimi i Ademit, Ibrahimit, Musait, Jusufit etj. E disa rrëfejnë jetën e njerëzve të devotshëm që kanë jetuar para nesh

Një ditë gomari hyn nën lëkurën e luanit dhe niset t’i frikëson kafshët tjera.

Behluli vizitonte çdo ditë tregtarët e pazarit dhe u jepte këshilla të ndryshme me një gjuhë të butë.

Gjatë orës së mësimit, mësuesja e matematikës përpara nxënësve, në dërrasën e zezë filloi të shkruaj

Një herë e një kohë një bujk kishte blerë një gomar, por nuk gjente dot litar për ta lidhur.

Tregohet se një ditë xhuma, Hamid Ellefaf ishte përgatitur të shkonte në xhami që ta falë namazin e xhumasë, por i preokupuar me disa punë, u gjet në dilemë si të veproj.

Udhëtonin në një makinë logjika dhe fati.