Tregime

Çifti i ri bashkëshortor hyri në dyqanin më të mirë në qytet dhe shikonin lodrat e bukura për fëmijë të renditura me shije.

Deri sa isha në shkollën fillore, seriozisht i u grindëm me një shok të klasës. Kam harruar rreth problemit të grindjes, por kurrë nuk do ta harroj mësimin që e mora atë ditë.

Jeta nganjëherë nga detyron të lëvizim para. Koha nuk rrinë dhe nuk mund ta kthejmë pas.

E pranoi Islamin një djalosh i bukur i medinasëve i cili quhej Tha'lebeh b. Abdurrahman. Ai vazhdimisht i shërbente të dërguarit të Allahut (paqja qoftë mbi të) me dashuri të madhe dhe në çdo çast ishte pran tij.

Njëherë e një kohe jetonte një lypës, i cili lypte pranë xhamisë ditëve të premte pas namazit të xhumasë.

Jahja ibn Jahja en-Nejseburi tregon:

Një ligjërues (musliman) transmeton: Në vitin 1425 hixhrij, isha në haxh dhe mbajta një ligjëratë në temën “Jeta më ka mësuar”.

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.

Çdo mëngjes, një njeri shkonte tek një kiosk i vogël i gazetave, e përshëndeste ngrohtësisht shitësin, e paguante gazetën, e merrte dhe në fund largohej.

Në kohën kur Britania e Madhe kishte shtrirë pushtimin edhe në tokat Indiane tregohet se si një officer i lartë anglez nga arroganca e kishte goditur një fshatar të varfër indian aq fortë sa që i varfri bie përdhe.

Një djalosh i dëshpëruar shkoi te një njeri i urtë dhe i tha:

Tregohet se një njeri i ditur u paraqit në klasë me një vazo të gjatë dhe me grykë të ngushtë për t'i dhënë një mesazh nxënësve të tij.

Imagjinoni një foshnje në barkun e nënës që ka frikë të lindë e të jetojë në këtë botë.

Njëherë e një kohe jetonte një hamall i cili gjithnjë lutej:

Imam Maliku po qëndronte ulur në xhaminë e Pejgamberit (s.a.v.s.) si zakonisht, duke transmetuar hadithet e Pejgamberit (s.a.v.s.), kurse studentët e tij ishin rreth tij dhe dëgjonin.

Kjo është historia e dy vëllezërve të cilët jetuan për kohë të gjatë në harmoni me njëri-tjetrin në fermën e tyre të përbashkët.

Motori i një anije të madhe u prish . . .

Tregohet se disa njerëz po ndërtonin një xhami

Pyeti nipi gjyshin e tij:

Një vajzë u martua për një tregtar të pasur.