Familja

Dashuria për fëmijët është natyrshmëri tek njeriu. Secili njeri dëshiron të ketë fëmijë.

Mihana Goga-Bekteshi

Mr. Jasir Krasniqi

Transformimet që po i pësojnë sot shoqëritë moderne pa dyshim se kanë karaktere shumëdimensionale, dhe shpeshherë kanë tendenca të lëkundin fuqishëm themelet e shoqërive.

Pozita e prindërve në fe është e lartë. Respekti për ta është në një vijë me respektin për Allahun, sikur që kundërshtimi i tyre është llogaritur ndër mëkatet më të mëdha.

Zoti i Madhërishëm e ka bërë natyrshmëri të prindërve dashurinë ndaj fëmijëve të tyre.

Fjala hyjnore e vë familjen mbi baza të atilla, sa e fton të gjithë shoqërinë të mendojë gjerë e gjatë, në lidhje me çështjen e familjes

Baballarë vajzash! Kur ishte hera e fundit që shkuat ta “shoqëroni” vajzën në dhomën e saj? Apo kur jeni ulur në tryezë pranë saj ose në shtrat apo dysheme me të dhe t’i lexoni asaj një libër, ta ndihmoini me detyrat e shtëpisë ose të kontrolloni se si po luan, qoftë dhe nëse është duke luajtur me kukulla?

Në shkrimin paraprak kemi folur për ruknet, -shtyllat e testamentit dhe kushtet e tij. Në këtë punim do të flasim për testamentin në përfitime dhe mënyrën e realizimit të testamentit.

Pranimi i ofertës-testamentit nuk kushtëzohet që të ndodhë – të bëhet menjëherë pas vdekjes së testamentlënësit; pranimi i testamentit mund të bëhet edhe pas një kohe të caktuar pas vdekjes së testamentlënësit

Testamenti është një fenomen shumë i vjetër, ai njihet qysh nga kohët e lashta. Testamenti ekzistonte edhe te grekët, romakët, kinezët, egjiptasit e vjetër etj.. Ai zbatohej edhe tek arabët në kohën e injorancës.

Mahmud El-Misri - Përktheu: Dr. Sedat Islami

Prof. Dr. Muhamed Ratib Nabulsi - Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe: Mr.Vedat Shabani,

Shahin Mu’tez - Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe: Mr. Vedat Shabani

Prof. As. Dr. Musa Vila

Prof. As. Dr. Musa Vila

Përktheu nga boshnjakishtja Esat Rexha