Femra në Islam

Gruaja dhe familja janë dy institucione të cilat drejtpërsëdrejti e kushtëzojnë ekzistencën e njëra tjetrës.

Rasti i tyre është ende aktual dhe shumë i njohur në Francë. Ato janë shndërruar në simbol të luftës për të drejtat e njeriut dhe ato fetare, si dhe shembull i forcës dhe kurajos së femrës muslimane.

Dizenatorja e modës, amerikania myslimane, Nzinga Knight gjendet në një biznes që zakonisht lë pak hapësirë për imagjinatë.

Hixhabi është rekomandim islam që kërkohet nga gratë muslimane, por edhe që i bën ato të veçantë në këtë botë.

Rastet e fundit të diskriminimit tregojnë deri në cilën masë muslimanet e mbuluara, në vend të punës, janë lënë në “mëshirën” e punëdhënësve dhe retorikës së shpeshtë të politikanëve agjitatorë.

Me hixhab mbi kokë, kjo grua flet për gjërat që i ka kuptuar në Islam. Përkundër faktit se gjatë kësaj interviste ishte ende krishtere, ajo vullnetarisht ka zgjedhur të bart hixhabin. Islamin e përqafoi vetëm disa muaj më vonë.

Islami si fe, çdoherë e sidomos tani në kohën moderne, është akuzuar padrejtësisht nga injorantë se është pakëz i vrazhdë, dhe në jetën e përditshme (lexo: të shthurur), jo i mirëseardhur.

Shejkh Rexheb Dib
Dijetar dhe edukator islam, Damask

Allahu Teala në kur’anin famëlartë thotë: "Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit), të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastër për ta... Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme, le të vënë shamitë mbi kraharorin e tyre..." (En Nurë, 30-31)

Në këtë temë dua të theksoj disa cilësi të gruas së mirë, asaj gruaje prej të cilës ka për t’u edukuar një popull, prej asaj gruaje të cilës kanë për t’u marrë frytet e para të jetës, prej asaj të cilës ka për t’u ushqyer një qenie njerëzore, të cilën ka për ta drejtuar drejt një rruge të hajrit të virtytit dhe më e rëndësishmja që ka për t’i mësuar bazat e fesë, dinit, imanit.

Dr. Jusuf El-Kardavi

Një ditë, Vetja ime – tërë kohën duke më ndaluar nga e mira, duke më joshur në një gjë të keqe – më pyeti, “Kur një grua bëhet më e bukur në sytë tuaj?

Khadija Watson

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet të jetë e besueshme, lojale, e dashur, e butë ndaj burrit të saj.

Për të qenë një besimtar i vërtetë, në bazë të Kuranit një ndër kërkesat themelore është që mendimet, ndjenjat dhe prirjet e njeriut duhet të anojnë në atë çfarë Allahu dhe i Dërguari i tij kanë vendosur.

Kumtesë e lexuar më 30 Prill 2010 me rastin e shënimit të 25 vjetorit të përkthimit të parë të plotë të Kuranit në gjuhën shqipe.

"Në Akademinë e Arteve isha e vetmja që mbaja shami"

“Plotësisht është e qartë se në shoqëritë ku mungon edukimi i shëndoshë moral i gjinisë femërore, mjerisht çdo ditë, nga ora në orë, apo thuaja çdo çast, dëgjojmë dhe jemi dëshmitar të rrëfimeve të tmerrshme përdhunime dhe abuzime të ndryshme seksuale ndaj grave.”

Këshilli evropian për fetva dhe kërkime

Video

Intervistë në Tv Syri Vision: Kryetari i KBI Gjakovë, Dr. Valon ef. Myrta

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!