Shkencë

Përse Kur'ani ka përshkruar pjesen e përparme të kokës si gënjeshtare dhe mëkatare?

Studimet mjekësore bashkëkohore vërtetojnë se sporti dhe lëvizjet trupore, siç është edhe namazi, janë shumë të dobishme për gra shtatzëna, por i dëmtojnë tepër gratë gjatë ciklit mujor.

Siç e dimë, nafta formohet nga mbetjet e bimëve dhe kafshëve të detit.

Hixhama: ose Anglisht “Cupping Therapy” është një traditë autentike e Profetit Muhammad (paqja qoftë mbi të) e cila është përdorur që nga koha e tij me një sukses të paarritshëm në fushën e kurimit të sëmundjeve të ndryshme.

Shpesh kritikët e Islamit e përqeshin Islamin veçanërisht kur është fjala për një hadith të saktë, i cili gjendet në përmbledhjen e Buhariut, i cili thotë se nëse miza bie në pije, atëherë duhet ta zhysim atë në tërësi, sepse në të gjendet ilaçi, por tani me sa duket, sipas një studimi shkencor, miza ngadhënjeu mbi përqeshjen e tyre.

Të përkujdesesh, nderosh, ndihmosh dhe tua duash të mirën fqinjëve është mënyra më e re e luftimit të sëmundjeve bashkëkohore, në njërën anë, dhe disponimit me shëndet të kënaqshëm, në anën tjetër.

Përkëdheljet e nënës ndikon në normalizimin e rrahjeve të zemrës tek fëmija që e sjell në jetë.

Pastërtia në terminologjinë e Fikhut njihet me nocionin “Et-Tahare”, që në kuptimin gjuhësor do të thotë: pastrim, mënjanim nga ndyrësirat lëndoremateriale që shihen me anë të syrit

Mbi 1400 vjet më parë, ‎Muhamedi, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi te, mori një pjesë të vogël të një hurme arabie dhe ia vendosi në gojë një fëmije të porsalindur.

Një studim shkencor ka zbuluar se ciklet e shkurtra të agjërimit mund të jenë po aq efikase sa hemoterapia, dhe kombinimi i këtyre të dyjave e ka ngritur shumë mbijetesën.

Hulumtimet në fushën e psikologjisë kanë vërtetuar rezultatet pozitive të agjërimit në proceset kognitive dhe memorien e njeriut.

Sipas një studimi të shkencëtarëve, agjërimi, apo abstenimi ndaj ushqimit, mund të jetë mbrojtës ndaj sëmundjeve të trurit.

Sikurse dihet, përveç myslimanëve të cilët agjërojnë për të plotësuar një adhurim ndaj Krijuesit Fuqiplotë, këtë e bëjnë edhe jomyslimanët, për arsye të ndryshme.

Shumë shpesh keni lexuar se agjërimi e përmirëson funksionin e trurit, ju ndihmon t’i largoni shprehitë e këqija, t’i largoni toksinat nga trupi, etj. Por, a keni dëgjuar ndonjëherë për autofagjinë – fenomenin mjekësor që i ndodhë trupit gjatë agjërimit?

Shumë studime shkencore kanë vërtetuar dobi të mëdha që njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kuranit, posaçërisht nëse bëhet me përulësi, meditim dhe përkushtim të zemrës.

Pas një studimi mikroskopik shkencëtarët kanë zbuluar vendndodhjen e mikrobeve tek ata persona që marrin abdest vazhdimisht dhe tek ata persona që nuk marrin abdest.

Kur flasim për ndikimin e abdesit në larjen e fytyrës, gjithsesi duhet përmendur edhe përfitimet e shumta

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë."

Për rezultatet e abdestit të rregullt nga pikëpamja shkencore

Përktheu nga anglishtja: Fuad Morina