Tema

“Prindërit janë një nga dyert më madhështore nga të cilat njeriu do të hyjë në Xhenet. Shfrytëzimi ose e humbja e mundësisë për të hyrë nga kjo derë varet nga vullneti yt.” (Muhamedi a.s.)

Lumturia e zemrës është një nga begatitë më të mëdha. Ajo nënkupton qetësi dhe maturi në jetë, e ato burojnë pikërisht nga zemra.

Aisha Abdurrahman Bintu-sh-Shati është gruaja e parë, e cila ka shkruar tefsir dhe gruaja e vetme, tefsiri i së cilës unanimisht është pranuar në botën islame

Prej të mirave të shumta që i janë dhënë njeriut nga Zoti i Madhëruar në këtë botë, janë edhe fëmijët. Ata janë ardhmëria dhe shpresa e jetës sonë

Përkufizimi i ofertës dhe pranimit: Oferta (ixhabi) dhe pranimi (kabuli) janë pjesë përbërëse e kontratës, që në terminologjinë e jurisprudencës islame njihet me termin “Sigatulakdi” (forma e lidhjes së kontratës), që nënkupton harmonizimin e kuptimit të shprehjeve mes dy palëve kontraktuese.

I gjithë lavdërimi i takon vetëm Allahut Një dhe të Vetëm, i dërgojme salavate dhe selame Muhamedit a.s., familjes se tij te ndershme, shokëve të tij besnik dhe te gjithe atyre që ndjekin rrugen e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Kontrata është burimi kryesor dhe më i rëndësishëm i marrëdhënieve dhe ndërtimit të detyrimeve. Me anë të kontratës rregullohen marrëdhëniet e pjesëmarrësve në qarkullimin e mallrave dhe në ofrimin e shërbimeve.

Nëse ka me miliona mënyra që Kurani të jetë i gabueshëm, për sa herë që ai është i saktë, atëherë nuk ka të ngjarë që e ka bërë dikush që i ka dhënë zgjidhje qorrazi.

Ekrem Avdiu

Ashtu siç u përpoq Pejgamberi a.s. ta përhapte besimin e teuhidit në mesin e njerëzve, i cili rregullon marrëdhënien ndërmjet Allahut dhe njeriut, ai gjithashtumu përpoq të përhapte edhe unitetin ndërmjet shoqërisë.

Detyra më e rëndësishme e të gjithë pejgamberëve ishte pastrimi i shoqërive nga politeizmi dhe thirrja në teuhid.

Ashtu siç e kemi përmendur tashmë, Kurani përmban shumë informacione, i cilinuk mund t’i atribuohet kujt tjetër veç Allahut.

Një fakt thelbësor, i cili s’mund të ripërsëritet mjaftueshëm, duke u shqetësuar për vërtetësinë e Kuranit është se paaftësia e dikujt për të shpjeguar një fenomen vetë, nuk e bën të domosdoshme pranimin e tij për ekzistencën e fenomenit, ose shpjegimin e dikujt tjetër mbi të.

Ta quash Kuranin mrekulli, të mahnitshëm, nuk është diçka që e kanë bërë vetëm myslimanët

Edin Tule
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Gjatë gjithë historisë feja ka qenë një nga institucionet më të rëndësishme që ka prekur-ndikuar tek individët dhe shoqëritë.

Mr. Adnan Shala

Nexhmi Hoxha

Video

Hytbeja e Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, e mbajtur me rastin e festës së Fitër Bajramit (video)

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!