Tregime

Kuptimi i ëndrrës

Një njeri kishte parë ëndërr duke ikur nga luani.

Lexo me teper

I varfëri dhe i pasur në shoqëri me Muhamedin a.s.

Një rast Pejgamberi a.s., ishte ulur me një të varfër, në ndërkohë erdhi një i pasur i cili nuk gjeti një vend tjetër për t’u ulur, përveç pranë të varfrit.

Lexo me teper

Kur salavati mbi Pejgamberin kthehet si shpërblim

Dijetari i njohur, Sufjan Theuri, na tregon:

Lexo me teper

Pejgamberi, alejhi selam, njeriu më i butë

Tregon Xhabir Bin Abdil-lahu se ai kishte marrë pjesë në një betejë me Pejgamberin, alejhi selam, kah Nexhdi

Lexo me teper

Pejgamberi a.s. dhe udhëtari

Tregohet se një njeri kishte ardhur te Pejgamberi a.s. dhe e kishte pyetur atë:

Lexo me teper

Si mund ta shoh Pejgamberin, alejhi selam, në ëndërr?

Shkon një njeri tek hoxha dhe i thotë: - Si mund ta shoh Pejgamberin, alejhi selam, në ëndërr?

Lexo me teper

Një tregim nga Muhamedi s.a.v.s.

Kurani famëlartë përmban një numër të mirë të tregimeve disa prej tyre rrëfejnë jetën e pejgamberëve si tregimi i Ademit, Ibrahimit, Musait, Jusufit etj. E disa rrëfejnë jetën e njerëzve të devotshëm që kanë jetuar para nesh e disa të tjerë që na rrëfen Allahu për disa nga njerëzit që ishin kryeneçë mendjemëdhenj dhe të rebeluar me Allahun. Si Faraoni, Karuni, Nemrudi etj.

Lexo me teper

Ajjazi thyen gurin e çmuar

Sulltan Mahmudi kishte një shërbëtor i cili quhej Ajjaz. Ishte i njohur për sjelljen e tij të bukur dhe urtësi.

Lexo me teper

Respekti ndaj emrit të Muhamedit, a.s.

Ky është një tregim i cili më së miri dëshmon për respektin ndaj veprës, karakterit dhe emrit të Muhammedit, a.s. që e kishin muslimanët e më hershëm.

Lexo me teper

Këshilla e piktorit

Një piktor e këshilloi nxënësin e tij që pikturën e fundit ta vendos në një shesh ku kalojnë shumë njerëz, dhe pranë saj të vendos një laps të kuq me mbishkrim:

Lexo me teper