Bota Islame

Në Chiapas, 400 meksikanë po ndërtojnë një identitet të ri duke bashkuar praktikat e tyre indigjene me Islamin.

Në malet ekuatoriale të Afrikës ekziston një popull indigjen, i njohur si Pigmej. Ajo çka i karakterizon në përgjithësi ata është se janë shtatë shkurtër. Gjatësia mesatare e tyre arrin deri 150 cm.

Historiani i falshëm arab, Ibën Halduni ka shkruar që emri "Ifrikija" u vu sipas Ifrikos bin Kais bin Sam, një nga mbretërit e Jemenit.

Në një fluturim me aeroplan duke u kthyer në shtëpi në Meksikë, unë me maturi hapa një kopje të vjetër të revistës “Newsweek’ në gjuhën spanjishte, që e kisha gjetur në shtëpinë e tezes në Chihuahua. Fotografia e një gruaje muslimane me shami ishte ballinën e revistës dhe shkrimi me titull: “Bota Myslimane në Meksikë”

Muslimanët e Varshavës po lulëzojnë në bashkësinë e tyre të vogël në një kënd të kryeqytetit; një mikro kozmos në vendin me popullsi shumicë katolike.

Fillimet e bashkësisë myslimane në Kinë, sipas burimeve historike tradicionale klasike islame, lidhen me udhëtimet e katër sahabëve të njohur në Kinë.

Të dhëna statistikore1:

TË DHËNA STATISTIKORE(1):

Të dhëna statistikore: (1)

Të dhënat statistikore(1):

Kryetari i Meshihatit (Kryesisë) të Bashkësisë Islame në Kroaci propozon që Evropa të pranoj modelin e rregullimit të pozitës së myslimanëve në këtë shtet.

Pozita gjeografike

Të dhënat statistikore:

Të dhëna statistikore(1):

Të dhënat statistikore: (1):

Të dhëna statistikore (1)

Islami vazhdon me fuqinë mahnitëse të mësimeve të tij të rrëmbejë zemrat e miliona njerëzve.

Të dhënat statistikore (1):

Të dhënat statistikore: