Tregime

Lumturia jonë fshihet në lumturinë e të tjerëve

Gjatë orës së mësimit, mësuesi bashkë me nxënësit vendosën të bëjnë një aktivitet grupor. Secili nxënës mori nga një tullumbace, dhe secili në tullumbacen e tij shkroi emrin e vet. Tullumbacet u mblodhën dhe u dërguan në një dhomë tjetër. Më pas, mësuesi kërkoi nga nxënit të shkojnë në dhomën ku gjendeshin tullumbacet dhe secili prej tyre, brenda pesë minutave, të gjen tullumbacen me emrin e tij.

Lexo me teper

Kam kërkuar...

Një ditë, u shfaq (filloi të hapet) një vrimë e vogël në gëzhojë (lëvozhgë).

Lexo me teper

Bëhu shërbëtor i atij Sulltani

Në kohën e Sulltan Muratit të IV-të në qytetin e Erzurumit jetonte një njeri i devotshëm me emrin Habib i cili kishte vendosur të shkonte në Haxh.

Lexo me teper

Urtësia e edukatës së nënës

Një nënë me dëshirën e saj të madhe që të përmbush edhe një prej obligimeve të Allahut xh.sh., karshi fëmijës së saj, që atij t’ia mësoj hallallin dhe haramin, më konkretisht dallimin mes tyre, përzgjodhi një metodë të lehtë dhe të thjeshtë në mënyrë që porosia të ishte sa më e kapshme për birin e saj.

Lexo me teper

Tregimi që do të ndryshoj marrëdhënien tuaj ndaj të tjerëve

Karakteri i individit formëson ndodhitë, bindjet dhe qëndrimin. Sjellja jonë ndaj jetës dhe njerëzve është produkt i përvojës, pa marrë parasysh a është e mirë apo e keqe. Dashuria, humbja, plotësimi, tradhtia, tragjedia, nevojat e veçanta, janë faktorë kyç që ndikojnë tek ne. Këta janë pjesëmarrës në formësimin e asaj që jemi tani.
A thua duhet t’i gjykojmë tjerët menjëherë?
Duhet të përpiqemi t’i kuptojmë shkaset përse disa persona sillen në mënyrë të caktuar para se të sjellim çfarëdo konkluzioni.

Lexo me teper

Tregim edukativ: Provoni mënyrën më të lehtë për të ndryshuar personalitetin tuaj

Shumë vite më parë jetonte një mbret i cili kishte një mbretëri të madhe. Edhe pse ishte shumë i pasur, ai nuk kishte qetësi shpirtërore. Për këtë arsye ai vendosi të bëhet një musliman i mirë.

Lexo me teper

Tregimi për lulen e verdhë

Me siguri keni dëgjuar tregimin e legjendës indiane rreth lules së vogël të verdhë e cila lulëzoi në një kopsht.

Lexo me teper

Trëndafili për nënën

Një njeri u ndal pranë dyqanit të luleve për t’i porositur dhe dërguar lule nënës së tij, e cila jetonte në një qytet tjetër ...

Lexo me teper

Si do të hynë hafizët në xhennet

Në një fshat jetonte një grua e varfër me një djalë të vogël. Nuk kishin asgjë, pos një kasolle të vjetër ku jetonin.

Lexo me teper

Thesaret e humbura

Një ditë sulltani vendosi të dilte në rrugët e qytetit së bashku me vezirin e tij. Vërejti se të gjithë ishin të përkushtuar duke i bërë shërbimin e duhur punës dhe për këtë i shprehu një lloj kënaqësie vezirit i cili e shoqëronte.

Lexo me teper